Vítejte na www.tollingercz.cz


Významná společnost roku 2016

..:: Smluvní partneři ::..


DekraCebia

Tollinger s. r. o., se sídlem Hrejkovice 10, 398 59 Hrejkovice, IČO 25163604, plní svou zákonnou informační povinnost podle ust. §33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon“), a oznamuje, že podle ust. §33 odst. 1 písm. a) zákona byl dne 8. 3. 2016 Projekt rozdělení, který upravuje rozdělení společnosti Tollinger s. r. o. odštěpením sloučením části jejího jmění se společností Tollinger DJM s. r. o., se sídlem Hrejkovice 1, 398 59 Hrejkovice, IČO 28160223, uložen do sbírky listin Krajského soudu v Českých Budějovicích, sbírky listin společnosti Tollinger s. r. o. Projekt přeměny je k dispozici ke stažení na stránce: https://or.justice.cz/ias/content/download?id=50efbb8f72024e5f8dee92f8a35fb6c7

Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele na jejich práva vyplývající z ust. §35 a nás. zákona o přeměnách: - Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. - Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Zúčastněné společnosti nevydali prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy ani jiné cenné papíry, proto je od upozornění jejich majitelů upuštěno.

10.3.2016Certifikáty k nahlédnutí zde ...


Certifikát - shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 Autorizační osvědčení - autorizovanému pracovišti CEBIA s kódem APC - L425 Certifikát - opravňující k dokumentaci a klasifikaci vozidel systémem VINFOTO Akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti pro C, C+E, D+E AŠ - REGISTRACE K PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOLY