Školící středisko

Masarykova 380, Milevsko, tel: +420 382 521 591


Vedoucí školicího střediska:Zástupce vedoucího školicího střediska:
Bc. Jaroslav Tollinger Lucie Tollingerová
GSM: +420 731 603 633GSM: +420 731 603 931
E-mail: jaroslav@tollingercz.cz   E-mail: lucie@tollingercz.cz

Od 1. 4. 2008 platí Zákon č. 374/2007 Sb. a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES, které novelizují Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Dle § 46 odst. c, se školení vztahuje na řidiče kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení je opravňuje řidičské oprávnění skupin C, C+E, D a D+E, nebo podskupin C1, C+E, D1, D+E, nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Dle § 47 je vstupní školení (kdo nevlastní profesní průkaz řidiče) v rozsahu 140 nebo 280 hodin.

   - pro skupinu C a C+E od 18 do 21 let 280 hodin, nad 21 let 140 hodin
   - pro skupinu D a D+E od 21 do 23 let 280 hodin, nad 23 let 140 hodin

Podle § 48 je pravidelné školení (kdo vlastní profesní průkaz řidiče) v celkovém rozsahu 35 hodin za 5 let. Školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


Změny v § 48: školení 35 hodin

Odstavec 4 – Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, absolvovat pravidelné školení v rozsahu 35 hodin

Odstavec 5 – Ustanovení odstavce 4 platí i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče a řidičské oprávnění na skupiny nebo podskupiny

C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10.září 2009 a

D1, D1+E, D a D+E jim bylo uděleno před 10. Zářím 2008

Dokumenty ke stažení:

- Bližší informace o pravidelném školení   Stahnout Stahnout
- Přihláška k pravidelnému školení   Stahnout